Zimní semestr 2014/15:


7.10.2014 Viktor Beneš: Rozklad chaosu u funkcionalů Poissonových procesů II
21.10.2014 Bjoern Kriesche (University Ulm): Stochastic modeling of spatially resolved data, with applications to the prediction of area weather events
4.11.2014 Tim Brereton (University Ulm): Stochastic modeling of organic semiconductors and their charge transport properties
18.11.2014 Filip Dohnálek: Odhady hustot Minkowského funkcionálů pro nadúrovňové množiny Gaussovských procesů
2.12.2014 Jiří Dvořák: Asymptotické vlastnosti odhadů minimálním kontrastem na párovou korelační funkci pro prostorové bodové procesy
16.12.2014 Jiří Dvořák: Asymptotické vlastnosti odhadů minimálním kontrastem na párovou korelační funkci pro prostorové bodové procesy, II
6.1.2015 Kateřina Helisová: Quermass-interakční proces s nekruhovými zrny