Letní semestr 2017/18:

27.2.2018 Jiří Janáček (FgÚ AV ČR): Variance odhadu Minkowského objemového tenzoru pomocí čárové mřížky
13.3.2018 Tomáš Mrkvička (JČU): Zjemnění globálních obálek, s aplikací na obecný lineární model snímků mozku
27.3.2018 Eva Matoušková (PřF UK):
10.4.2018 Kateřina Koňasová: Stochastická rekonstrukce pro nehomogenní bodové procesy
24.4.2018 Irina Volchenkova (FEL ČVUT): A new definition of random sets
15.5.2018 Filip Seitl: 3D náhodné mozaiky s geometrickými interakcemi, simulace a aplikace