Zimní semestr 2021/22:


12.10.2021 Jan Rataj: Vlajkové míry pro stacionární náhodné množiny
26.10.2021 Daniela Flimmel: Procesy válců - aplikace a limitní věty
9.11.2021 Jiří Dvořák: Integrated Nested Laplace Approximation pro začátečníky
23.11.2021 Filip Seitl: Fitování 3D Laguerrových mozaik pomocí hierarchických modelů kótovaných bodových procesů
7.12.2021 Thomas Wannerer (Univ. Jena): Hodge-Riemann relations for valuations and geometric inequalities
14.12.2021 Jesper Møller (Univ. Aalborg): 25 years more with point patterns in Euclidean space and beyond