Zimní semestr 2020/21:

6.10.2020 seminář se nekoná
20.10.2020 Kateřina Helisová: Dvoukroková metoda rozlišování realizací náhodných množin podle tvarů jejich komponent
3.11.2020 Iva Karafiátová: Neparametrické testy nezávislého kótování náhodné mozaiky
1.12.2020
15.12.2020 Filip Seitl: Závislost kót - poloměrů u Laguerrových mozaik
5.1.2021