Letní semestr 2018/19:

19.2.2019 Michaela Prokešová: Residua pro nehomogenní shot-noise Coxovy procesy
5.3.2019 Pierre Houdebert (Univ. Potsdam): Sharp phase transition for the Widom-Rowlinson model
19.3.2019 Jiří Dvořák: Neparametrické testování nezávislosti dvou náhodných polí nebo dvou bodových procesů
2.4.2019 Jiří Dvořák: Neparametrické testování nezávislosti dvou náhodných polí nebo dvou bodových procesů, II
16.4.2019 Michaela Prokešová: Residua pro nehomogenní shot-noise Coxovy procesy, II
7.5.2019 Kateřina Helisová (FEL ČVUT): Podobnost náhodných množin s využitím skeletonu
21.5.2019 Ilona Berková (JČU České Budějovice) Lokální škálování v kótovaném bodovém procesu: Ovlivňuje zdraví společnosti jinou společnost?