Zimní semestr 2019/20:

8.10.2019 Daniela Flimmel: Procesy válců odvozené ze stacionárních Brillinger-mixing procesů
29.10.2019 Martina Zähle (Univ. Jena): Volume and curvature measures for classes of random sets
5.11.2019 Jiří Dvořák: Výpočet rozptylu odhadu křížové K-funkce pro dvojici nezávislých bodových procesů
19.11.2019 Jan Rataj: Náhodná DC pole
3.12.2019 Christophe Biscio (Univ. Aalborg): Central limit theorem and rates of convergences for summary statistics of $\alpha$-mixing point processes
17.12.2019 Tomáš Mrkvička (JČU): Analýza komplexních modelů bodových shluků s odlišnými typy nehomogenity
7.1.2020 Viktor Beneš: Gibbsovské procesy částic