MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Letní semestr 2005/06:


21.2.2006
Lev Klebanov: N-vzdálenosti rozdělení náhodných veličin
7.3.2006
Jan Rataj: Regularita hranice okolí uzavřené množiny
21.3.2006
Radka Lechnerová: Bayesovské Monte Carlo při filtrování bodových procesů
4.4.2006
Jiří Lhotský: Normálové vektory v Clarkeově smyslu
18.4.2006
Zbyněk Pawlas: Mozaiky generované Poissonovými procesy
9.5.2006
Jiří Janáček: Prostorová statistika vláknitých struktur
16.5.2006
Rostislav Černý: Čas prvního vstupu vícerozměrného Brownova pohybu do kompaktní množiny