MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Letní semestr 2011/12:


28.2.2012 Ondřej Šedivý: Metody inverzní regrese ve stochastické geometrii, II
13.3.2012 Viktor Beneš: Časoprostorové modely s diskrétním časem
20.3.2012 Stephan Huckemann (Göttingen): On Asymptotics of Means of Non-Euclidean Data
10.4.2012 Ondřej Honzl: Spočetnost kritických bodů trajektorie Brownova pohybu
24.4.2012 Tomáš Kroupa (ÚTIA AV ČR): Kooperativní hry a náhodné množiny koalic
15.5.2012 Michaela Prokešová: Časoprostorové modely se spojitým časem