13.10.2009
Blažena Frcalová: Limitní věty ve stochastické geometrii
20.10.2009
Ondřej Honzl: Asymptotika objemu Wienerovy klobásy v prostoru.
3.11.2009
Alain-Sol Sznitman: Disconnection of discrete cylinders and random interlacements
10.11.2009
Zbyněk Pawlas: Limitní věty pro součty náhodných množin
1.12.2009
Michaela Prokešová: Palmova věrohodnost a odhad parametrů v Coxových procesech
15.12.2009
Tomáš Mrkvička: Test dobré shody pro bodové procesy s nestacionárními kótami
5.1.2010
Jiří Janáček: Variance odhadů používajících mřížky složené z čar nebo z ploch