Zimní semestr 2012/13:


9.10.2012 Zbyněk Pawlas: Neparametrické odhady rozdělení poloměrů v boolském modelu koulí
23.10.2012 Jiří Dvořák: Odhady plochy povrchu částic metodami lokální stereologie
6.11.2012 Jiří Janáček: Použití Wienerovy-Tauberovy věty pro výpočet asymptotiky variance mřížkových odhadů vlastních objemů
20.11.2012 Markus Kiderlen (Aarhus): Estimating specific intrinsic volumes of stationary random sets from digital images
4.12.2012 Dušan Pokorný, Jan Rataj: Delta-konvexní oblasti a jejich křivosti
18.12.2012 Tomáš Mrkvička: Checking type of inhomogeneity for Neyman-Scott point processes
8.1.2013 Markéta Zikmundová: On the use of PMCMC in parameter estimation of space-time interacting discs