MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Zimní semestr 2005/06

11.10.2005
Viktor Beneš:  Nelineární filtrace v Coxových bodových procesech
25.10.2005
Jiří Lhotský: Smoothness of lower-dimensional sets of positive reach
8.11.2005
Zbyněk Pawlas:  Odhady momentů veličin v kótovaných bodových procesech
22.11.2005
Rostislav Černý: Wiener sausage - koná se výjimečně v K4 (přízemí)
6.12.2005
Jan Rataj: Zobecněný Steinerův vzorec a objemy morfologických transformací
20.12.2005
Tomáš Mrkvička: Odhady Minkowského funkcionálů pomocí paralelních množin
10.1.2006
Kateřina Helisová: Lévyho růstové modely