3.3.2009
Jan Rataj: Reprezentace invariantních funkcionálů a integrální geometrie
17.3.2009
Ondřej Honzl: O kuželových bodech trajektorie Brownova pohybu v rovině
31.3.2009
Ondřej Honzl - dokončení; Informace o workshopu v Blaubeuren
14.4.2009
Radka Lechnerová: Neparametrické testy založené na N-vzdálenostech
28.4.2009
Viktor Beneš: Investigation of porous microstructure of plasma-sprayed coatings
12.5.2009
David Dereudre (Univ. Valenciennes): Gibbs Delaunay-Voronoi tessellations