23.2.2010
Jan Rataj: Asymptotické chování povrchu paralelního rozšíření, fraktální příklady
9.3.2010
Ondřej Honzl: O povrchu okolí Brownova pohybu
16.3.2010
Viktor Beneš: Náhodné kótované množiny
30.3.2010
Jakub Staněk: Difuze s odrážející a pohlcující hranicí v rovině
13.4.2010
Radka Lechnerová: Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy v ČR
27.4.2010
Blažena Frcalová: Různé přístupy k časoprostorovým bodovým procesům
4.5.2010
Marek Biskup (University of California, Los Angeles): Gibbs distributions on permutations over integers
11.5.2010
Kateřina Helisová: Odhady parametrů v Quermassově interakčním procesu