MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Zimní semestr 2010/11:


5.10.2010
Viktor Beneš: Postačující redukce dimenze
19.10.2010
Thordis L. Thorarinsdottir (Heidelberg): Model selection for point process models
26.10.2010
Markus Kiderlen (Aarhus): Large parallel volume of compact sets and digitized Boolean models
9.11.2010
Zbyněk Pawlas: Náhodné uzavřené množiny a velké odchylky
23.11.2010
Tomáš Mrkvička (České Budějovice): Dvoukrokové odhady parametrů Neyman-Scottova procesu s nehomogenními středy clusterů
7.12.2010
Dušan Pokorný: Vlastnosti množiny kritických hodnot pro fraktály
4.1.2011
Markéta Zikmundová: Částicové Markov Chain Monte Carlo