MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Letní semestr 2010/11:


15.2.2011 Ute Hahn (Aarhus): Studentized permutation test for the comparison of spatial point patterns
1.3.2011 Jan Rataj: Množiny s konečným perimetrem ve stochastické geometrii
15.3.2011 Čeněk Jirsák: Nestacionární procesy částic
22.3.2011 Daniel Hug (Karlsruhe): Selected distributional results for random tessellations, Wolfgang Weil (Karlsruhe): Curvature measures and valuations
29.3.2011 Jiří Janáček: Odhady délek pomocí periodických mřížek
5.4.2011 Volker Schmidt (Ulm): Stochastic 3D modeling of tomographic image data
19.4.2011 Michaela Prokešová: O odhadech parametrů prostorových Coxových bodových procesů
26.4.2011 Steffen Winter (Karlsruhe): Tube formulas for fractal sprays und tilings
10.5.2011 Ondřej Honzl: Asymptotika doplňku Brownova pohybu v rovině, rozšíření výsledků pro Wienerovu klobásu
17.5.2011 Kateřina Staňková Helisová: Odhady parametrů Quermass-interakčního procesu