MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Letní semestr 2012/13:


26.2.2013 David Coufal (UI AV ČR): Sekvenční metody Monte Carlo - neparametrický přístup
12.3.2013 Viktor Beneš: Náhodné kótované množiny a statistika
26.3.2013 Tomáš Mrkvička (JČU): Testování pomocí obálek - nové exaktní metody
9.4.2013 David Coufal (UI AV ČR): Sekvenční metody Monte Carlo - neparametrický přístup, II
23.4.2013 Michaela Prokešová: O konzistenci parametrických odhadů nehomogenních prostorových Coxových procesů
7.5.2013 Kateřina Staňková-Helisová: Odhady parametrů v modelech náhodných množin - problémy a jejich řešení
21.5.2013 Filip Dohnálek Eulerova charakteristina nadúrovňových množin