Zimní semestr 2016/17:

4.10.2016 Jan Rataj: Poznámky k Delaunayově triangulaci a aproximaci ploch mnohostěny
18.10.2016 Markus Kiderlen (Univ. Aarhus): On shape-from-moments problems for convex sets
1.11.2016 Viktor Beneš: Procesy úseček v teorii a v biologické aplikaci
22.11.2016 Eva B. Vedel Jensen (Aarhus Univ.): Stereological estimation of mean particle volume tensors from vertical sections
13.12.2016 Jakub Staněk:Ruelle stabilita pro Quermass-interakční proces
10.1.2017 Daniel Vašata (FIT ČVUT): Zobecnění těžiště na množiny Lebesgueovy míry nula s aplikací ve stochastické geometrii