MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Zimní semestr 2011/12:


4.10.2011 Jan Rataj: O kritických hodnotách funkce vzdálenosti
18.10.2011 Jiří Dvořák: Max-stable random fields
1.11.2011 Tilmann Gneiting (Heidelberg): Making and evaluating point forecasts
15.11.2011 Zbyněk Pawlas: Limitní věty pro funkcionály Poissonova procesu
29.11.2011 Tomáš Mrkvička: Dvoukrokový odhad v nestacionárním Neyman-Scottové procesu s použitím MCMC
13.12.2011 Lev Klebanov: Charakteristické funkce náhodných konvexních množin
3.1.2012 Ondřej Šedivý: Metody inverzní regrese ve stochastické geometrii