Letní semestr 2021/22:


22.2.2022 Zbyněk Pawlas: Boolský model ve zvětšujícím se okně
22.3.2022 František Hendrych: Konvergence liftovaných zonoidů měr
29.3.2022 Anna Gusakova (Univ. Bochum): On intrinsic volumes of ellipsoids with applications to stochastic geometry
5.4.2022 Tomáš Mrkvička: Baysovské MCMC odhady pro komplexní shlukové bodové procesy: R balíček binspp
19.4.2022 Kateřina Pawlasová: Centrální limitní věta pro celkovou délku hran v RST modelu
3.5.2022 Kateřina Helisová, Bogdan Radović (FEL ČVUT): Dvoukroková metoda testování podobnosti realizací náhodných množin
17.5.2022 David Dereudre (Univ. Lille): Fully-connected bond percolation on Z^d