Letní semestr 2020/21:
(seminář se koná nepravidelně kvůli nouzovému stavu)

20.4.2021 Kateřina Koňasová: Náhodné grafy nad kótovaným Poissonovým bodovým procesem s binárními kótami
11.5.2021 Matthias Neumann (Univ. Ulm): Random set models for three-phase electrode materials with an emphasis on transport relevant characteristics
1.6.2021 Dominik Beck: O náhodných simplexech