Letní semestr 2016/17:

21.2.2017 Stephan Huckemann (Univ. Göttingen): Backward Nested Descriptors Asymptotics with Inference on Stem Cell Differentiation
7.3.2017 Günter Last (Univ. Karlsruhe): Random graphs induced by pairwise markings of Poisson processes
21.3.2017 Lev Klebanov: Klasické problémy spojité související s náhodnými množinami
28.3.2017 Daniel Hug (Univ. Karlsruhe): Integral geometry of tensor-valued curvature measures
18.4.2017 David Coufal (UI AV ČR): Spodní meze odhadů hustot v částicovém filtru
2.5.2017 Jiří Dvořák: Log-gaussovské Coxovy bodové procesy s komplikovanou nehomogenitou v intenzitě a interakcích
23.5.2017 Jiří Janáček (FgÚ AV ČR): Odhady Minkowského tenzorů čárovou mřížkou