MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Letní semestr 2006/07:


20.2.2007
Jan Rataj: Konvergence totálních variací měr křivosti
13.3.2007
Jiří Matoušek: Celočíselné body v rotujících konvexních tělesech
20.3.2007
Michaela Prokešová: Odhady charakteristik druhého řádu bodových procesů a jejich asymptotický rozptyl
3.4.2007
Ivan Saxl: Biometrie inteligence
17.4.2007
Viktor Beneš: Dvojné stochastické časo-prostorové bodové procesy a jejich aplikace
22.5.2007
Jesper Møller: MCMC algorithms for distributions with intractable normalizing constants, with a view to perfect simulation and non-parametric Bayesian inference for inhomogeneous Markov point processes. Abstract.