MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Zimní semestr 2006/07:


10.10.2006
Jiří Lhotský: Existence křivostí pro podgrafy některých funkcí
24.10.2006
Jiří Janáček: Asymptotika rozptylu počtu mřížových bodů
7.11.2006
Zbyněk Pawlas: Bodové procesy úseček a lokální stereologické odhady aneb co spočítali mí studenti v bakalářských pracích
21.11.2006
Rostislav Černý: Aproximace Brownova pohybu
5.12.2006
Lev Klebanov: Statistické testy a vzdálenosti
19.12.2006
Kateřina Helisová: Náhodné modely pro sjednocení koulí
9.1.2007
Tomáš Mrkvička: Testování hypotézy o modelu nahodné uzavřené množiny