Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

Zápočet je za úspěšně vypracované domácí úkoly. Celkem budou dva, každý bude obsahovat 3 úlohy (krát 10 bodů). Úkol úspěšně splníte, když získáte alespoň 20 bodů ze 30. V případě neúspěchu dojde na náhradní domácí úkol.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • Učebnice analýzy, aj
  • HELM Workbooks
  • CalPolyPomona - Conceptesty k funkcím více proměnných

Fourierovy řady

Metrické prostory

Mocninné řady

Posloupnosti a řady funkcí

Metrické prostory

Odkazy