I v materiálech bude podobný systém jako posledně - na téhle stránce budou vpravo zadání a řešení cvičení, vlevo je pak program, podmínky zápočtu a základní odkazy.
Na speciální distanční stránce pak budou rozkrokované návody a podrobnější odkazy.

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

Zápočet je za úspěšně vypracované domácí úkoly. Celkem budou čtyři, každý bude obsahovat 3 úlohy (krát 10 bodů). Úkol úspěšně splníte, když získáte alespoň 20 bodů ze 30. Na zápočet je třeba úspěšně splnit všechny domácí úkoly. Když úspěšně splníte jen tři, můžete to ještě nahradit doplňujícím úkolem.
Celá akce se odehrávala v Moodlu.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • Učebnice analýzy, aj
  • HELM Workbooks
  • CalPolyPomona - Conceptesty k funkcím více proměnných

Diferenciální rovnice

Applety a aplikace

Metrické prostory

Funkce více proměnných

Applety

Odkazy