Lineární algebra 1 (NMAG111) - informace k přednášce z lineární algebry z matematických studijních plánů, zimní semestr 2020/21.

Upozornění: Tato stránka se týkala přednášky v zimním semestru 2020/2021. Odkaz na aktuální přednášku hledejte na domovské stránce.

Aktuálně

Základní informace

Sylabus a základní informace jsou na stránce předmětu ve Studijním informačním systému.

Kvízy a úkoly (podrobnosti níže u organizace kurzu) se odevzdávají přes stránky přednášky v Moodle.

Rozvrh (důležité jsou časy, posluchárny jsou momentálně irelevantní, protože výuka bude do odvolání distanční pomocí Zoomu):

Plán kurzu

V tabulce je plán přednášky, kapitoly skript k přečtení a odkazy na videozáznamy ze ZS 2015/16. Po týdnech se budou objevovat kvízy, cvičení, záznamy streamů přednášek a zadání úkolů.

Po týdnech také budou aktualizovány požadavky ke zkoušce.

Protože začínáme v úterý, přednáškové týdny jsou počítány od úterý do pondělí (tj. pondělní cvičení patří ještě k přednášce z posledního úterý).

Týden od Téma Kapitoly k přečtení Video Kvíz a odpovědi Cvičení Úkoly
29. 9. Opakování - analytická geometrie, zobrazení 1 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod
cvič. 1.1, 1.2+tabule
cvič. 1.3, 1.4
cvič. 1.5+tabule
L. Barto, č. 1
K1 O1 C1 Ř1 až po 2. cvičení
6. 10. Soustavy lineárních rovnic 2 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. - kratší úvod
cvič. - zobrazení R,O,P
cvič. 2.2
L. Barto, č. 2 a 3
K2 O2 C2 Ř2 D1 (do 14.10.)
13. 10. Tělesa, matice 3, 4.1, 4.2 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 3.7, 3.5(b)
L. Barto, č. 4 a 5
K3 O3 C3 Ř3 D2 (do 21.10.)
20. 10. Matice soustavy a zobrazení 4.3, 4.5.1 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. - kratší úvod+tabule
cvič. - počítání v ℤ13
cvič. 4.1(a)
cvič. 4.4
cvič. 4.8 - rozšířené
L. Barto, č. 6
J. Tůma, č. 7 a 8
K4 O4 C4 Ř4 D3 (do 28.10.)
27. 10. Regulární matice 4.4, 4.5.2 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 5.8+tabule
L. Barto, č. 9 a 10
K5 O5 C5 Ř5 D4 (do 4.11.)
3. 11. Vektorové prostory 5.1, 5.2 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 6.7+tabule
L. Barto, č. 11 a 12
K6 O6 C6 Ř6 D5 (do 11.11.)
10. 11. Lineární (ne)závislost 5.3 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 7.7, 7.8+tabule
L. Barto, č. 13 a 14
K7 O7 C7 Ř7 D6 (do 18.11.)
17. 11. Báze 5.4 přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 8.7+tabule
cvič. 8.7 (kratší)
cvič. 8.10
cvič. 8.13
L. Barto, č. 15
K8 C8 Ř8 D7 (do 2.12.)
24. 11. Báze - pokračování, 1. midterm 5.4 přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
midterm, řešení úl. 4
midterm, řešení úl. 7(a)
midterm, řešení úl. 7(b)
L. Barto, č. 16
kvíz není C9 Ř9 úkol není
1. 12. Hodnost 5.5 - 5.8 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 10.6, 10.7+tabule
L. Barto, č. 17 a 18 L. Barto, č. 22
K9 O9 C10 Ř10 D8 (do 9.12.)
8. 12. Lineární zobrazení 6.1 - 6.3 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 11.6+tabule
L. Barto, č. 19 a 20
K10 O10 C11 Ř11 D9 (do 16.12.)
15. 12. Typy lineárních zobrazení, 2. midterm 6.4 přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 12.9+tabule
L. Barto, č. 21
K11 O11 C12 Ř12 D10 (do 30.12.)
22. 12. Permutace a motivace k determinantům 7.1, 7.2 přednáška+tabule z út
L. Barto, č. 23 a 24
kvíz není cvičení není (Vánoce) D11 (do 6.1.)
5. 1. Determinanty 7.3, 7.4 přednáška+tabule z út
přednáška+tabule ze čt
cvič. - úvod+tabule
cvič. 13.7+tabule
L. Barto, č. 25 a 26
K12 O12 C13 Ř13 D12 (do 13.1.)

Studijní materiály

Organizace kurzu

Studium na MFF je náročné samo o sobě a v prvním semestru prvního ročníku obzvláště. Jeden z bývalých cvičících Jakub Hrnčíř k tomu sepsal podnětnou úvahu.

Jsme přesvědčeni, že kurz Lineární algebry je třeba od samého začátku studovat aktivně a průběžně. Jednotlivá témata mezi sebou silně navazují a bez základního pochopení dosavadní látky je velmi obtížné porozumět látce následující. Snažíme se kurz vést tak, aby vás k aktivnímu a průběžnému studiu motivoval:

 1. Každý týden jsou přednášky věnovány konkrétnímu tématu, jemuž se věnuje pasáž ve skriptech uvedená výše v tabulce s plánem kurzu. Přednášky nebudou prostým výkladem obsahu skript, budeme se snažit věnovat především nejdůležitějším a nejobtížnějším pojmům, motivacím, aplikacím, vašim dotazům. Doporučujeme proto, abyste si v týdnu předtím našli čas si příslušnou pasáž ve skriptech sami projít, abyste získali základní orientaci, o čem bude řeč. Po tomto prvním čtení nejspíš nebudete rozumět všemu, ale pomůže vám lépe se orientovat v přednášce a připravit si na ni otázky. Po přednášce byste si měli skripta přečíst podruhé, tentokrát už podrobně a snažit se o co nejlepší porozumění. Na webu kurzu pak vyplníte on-line kvíz o čtyřech otázkách typu abc, který bude vždy otevřen do pondělního poledne dalšího kalendářního týdne. Za úspěšné vyplnění kvízu získáte body k domácím úkolům z daného tématu (2 body za všechny správné odpovědi). Prostřednictvím kvízu budete mít rovněž možnost položit libovolnou otázku k tématu předcházející nebo následující přednášky - přednášející se budou snažit na ně během přednášky odpovědět.
 2. Cvičení se budou věnovat danému tématu v následujícím týdnu po přednáškách. Základní úlohy probírané na cvičeních budou zveřejněny včetně vzorového řešení i na webu. Využívejte však cvičení i jako konzultačních hodin a ptejte se cvičících nejen na samotné úlohy, ale i to, čemu ve skriptech nebo na přednášce nerozumíte.
 3. Na přednášku a cvičení bude navazovat domácí úkol, sestávající ze dvou úloh po 4 bodech. Termín odevzdání je vždy následující týden do středy 23:59. Úkoly se odevzdávají elektronicky přes stránky přednášky v systému Moodle. Úkol klidně můžete vypracovat na papíře a do systému nahrát fotky, dbejte ale, prosím, na dostatečnou kvalitu a čitelnost! Dost tomu pomáhají aplikace do telefonu typu Adobe Scan nebo Genius Scan. Obodované a okomentované úkoly hledejte tamtéž. Řešení domácího úkolu je třeba vypracovat samostatně, můžete je konzultovat mezi sebou, ale je zakázáno ukazovat si navzájem sepsaná řešení. Nápadně podobné chyby či formulace budou znamenat odebrání bodů oběma stranám. Body za domácí úkoly a za kvízy se počítají k zápočtu. Někdy bude zadán též bonusový příklad, zpravidla těžší, nad rámec požadavků. Můžete jej odevzdat, ale řešení nebude mít vliv na výsledek domácího úkolu.
 4. Pokud situace s pandemií dovolí, dvakrát za semestr (v týdnech od 24. 11. a 15. 12.) bude v době přednášky zadána průběžná písemka (tzv. midterm). Její struktura se bude podobat zkouškové písemce, ale bude trvat jen 90 minut a pokrývat pouze dosud odpřednášenou a odcvičenou látku. Výsledky midtermů se počítají ke zkoušce.
 5. Zkouška je písemná. Přesná forma bude záviset na epidemiologických opatřeních, klasicky probíhala v 5-6 zkouškových termínech vyhlášených v SISu. Všechny požadované znalosti jsou v kapitolách 1-7 skript a jsou průběžně upřesňovány na zvláštní stránce. Zastoupení témat v písemce odpovídá zhruba času, který jim byl věnován na přednášce. Testujeme zejména znalost základních pojmů a porozumění vztahům mezi nimi, důležitá je ale i schopnost korektně používat matematický jazyk. Zkouška bude hodnocena na dvou škálách - se započtením midtermů a bez něj, lepší výsledek se počítá.
 6. Cvičící i přednášející jsou vám k dispozici pro konzultace po dohodě e-mailem či osobně. Přednostně se obracejte na svého cvičícího během cvičení, případně jej požádejte o konzultaci. Snažte se připravit si na ni konkrétní dotazy ke skriptům či úlohy, které jste se sami pokoušeli vyřešit. Konzultace není doučování.

Podmínky zápočtu

 • Je třeba mít aktivní účast alespoň na 9 cvičeních. To zpravidla znamená, že se podle situace dostavíte nebo připojíte k Zoomu, budete řešit zadané příklady a zkonzultujete postup nebo výsledky s cvičícím (nebojte se, cvičící se budou sami snažit zjistit, jak jste na tom). Individuálně je možné s cvičícím domluvit i jiný režim (např. mu/jí budete posílat nafocená řešení zadaných příkladů).
 • Za každé z 12 témat od Opakování až po Permutace a motivace k determinantům (téma Báze je rozděleno do dvou týdnů kvůli odpadlým přednáškám) je možné dostat 10 bodů k zápočtu: 2 za kvíz a 8 za domácí úkol. Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat v součtu 60 bodů. Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají.
 • Jediná možnost opravy, pokud požadavky výše nesplníte, bude jeden termín opravného testu konaný v úterý 12. ledna od 10:40, ke kterému se přihlásíte přes Moodle. Test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60% bodů z testu, body za domácí úkoly a kvízy nebo účast na cvičeních nehrají žádnou roli.
 • Cvičící má u výborných studentů a v případě vážných důvodů možnost udělit zápočet výjimečně dle jiných kritérií. Takový režim je nutné dohodnout na začátku semestru, nejpozději do konce října.

Podmínky zkoušky

Zkoušková písemka trvá 3 hodiny, její struktura je následující:

 • 10 bodů: 5x jednoduché otázky Ano/Ne, netřeba zdůvodňovat,
 • 12 bodů: 4x definice pojmů,
 • 12 bodů: 6x jednoduché početní nebo jiné příklady, které testují pochopení pojmů a tvrzení, kde stačí správná odpověď,
 • 15 bodů: 3x početní příklady, kde je potřeba psát postup,
 • 12 bodů: 3x formulace tvrzení nebo oprava chybného tvrzení s uvedením protipříkladu,
 • 12 bodů: 3x důkazy jednodušších tvrzení (můžeme vyžadovat i například části tvrzení z následujícího seznamu),
 • 7 bodů: formulace a důkaz těžšího tvrzení z přednášky (můžeme vyžadovat důkazy pomocných tvrzení, důkaz jen některé z implikací, vyjádřit hlavní myšlenku důkazu vlastními slovy, apod.):
  • věta o jednostranných inverzích (4.67, 4.70),
  • věta o LU rozkladu (4.99) (v tomto roce se nezkouší),
  • Steinitzova věta o výměně (5.60),
  • věta o dimenzi podprostoru (5.69),
  • rovnost dimenze řádkového a sloupcového prostoru (5.88 a pomocná tvrzení),
  • Tvrzení o skeletním rozkladu pomocí redukovaného řádkově odstupňovaného tvaru (5.97) (v tomto roce se nezkouší),
  • věta o dimenzi jádra a obrazu (5.99),
  • věta o dimenzi součtu a průniku (5.103),
  • věty o znaménku permutace (7.7, 7.8),
  • vlastnosti determinantu (7.19),
  • věta o rozvoji determinantu (7.32).
 • 20 bodů: 4x úlohy na zamyšlení (k vyřešení stačí dobře rozumět pojmům a tvrzením z přednášky a geometrický názor).

Průběžná písemka (midterm) trvá 90 minut, její struktura je podobná jako u zkouškové písemky, maximální počet bodů je poloviční. Můžete si stáhnout jeden ze starších midtermů a udělat si lepší představu o formátu jednotlivých otázek.

 • 6 bodů: 3x jednoduché otázky Ano/Ne, netřeba zdůvodňovat,
 • 6 bodů: 3x definice pojmů,
 • 6 bodů: 3x jednoduché početní (nebo jiné) příklady, kde stačí správná odpověď,
 • 6 bodů: 1x početní příklad, kde je potřeba psát postup,
 • 8 bodů: 2x formulace tvrzení,
 • 8 bodů: 2x důkazy jednodušších tvrzení,
 • 10 bodů: 2x úlohy na zamyšlení,

Náplně midtermů:

 • U prvního midtermu jde o látku probranou v kapitolách 2, 3 a 4. Početní úlohy budou odpovídat základním úlohám ze sad k příslušným cvičením.
 • U druhého midtermu jsou to kapitoly 2, 3, 4 a 5 a početní úlohy budou opět odpovídat základním úlohám ze sad k příslušným cvičením.

Studentovi bude udělena známka buď na základě počtu bodů ze zkouškové písemky, nebo na základě váženého průměru procentuální úspěšnosti ze zkouškové písemky a obou midtermů, podle toho, které číslo bude vyšší. Váha prvního midtermu je 0.15, váha druhého 0.25, váha zkouškové písemky 0.60.

Na trojku je potřeba alespoň 55%, na dvojku 68% a na jedničku 80% bodů. V případě zisku alespoň 55% lze v odůvodněných případech domluvit ústní zkoušení s možnou změnou známky jakýmkoliv směrem o jakoukoliv hodnotu.

Zkouškové termíny budou vyhlášeny v SISu.