Odpovědi na otázky položené ve 12. kvízu v Lineární algebře 1.

Zde najdete odpovědi na dotazy z kvízu. Je možné, že byly přeřazeny z jedné kategorie do druhé nebo že je v seznamu odpověď na velice podobný dotaz někoho jiného.

Matematické dotazy

Ráda bych se zeptala, čemu je roven součet determinantu matice A a determinantu matice -A v úloze 2.
Když změníme znaménka v jednom sloupci matice, determinant podle vlastností změní znaménko. Když změníme znaménka všech sloupců matice (tj. přejdeme od A k -A), pak tedy det(-A) = (-1)n det(A), kde n je řád matice. Takže pro matice sudého řádu je det(-A) = det(A) a pro matice lichého řádu je det(-A) = -det(A).

Organizační dotazy

Máme si k prezenční zkoušce přinést ještě jiné záležitosti, než studentský průkaz a psací potřeby?
Podle chuti snad už jen pití, svačinu a hlavně znalosti z LA :)