Informace ke zkouškám (prezenčním i distančním) z Lineární algebry 1.

Kdy a kde

 • ve zkouškovém období každá středa od 9:00,
 • v SISu se můžete hlásit k prezenčním i distančním zkouškám (níže najdete více o formách zkoušení),
 • prezenční zkoušky se konají
  • v karlínské budově MFF na adrese Sokolovská 83 a
  • v pavilonu IMPAKT na adrese V Holešovičkách 747/2;
  přesné instrukce k budově a místnostem u prezenční zkoušky dostanete odpoledne den před zkouškou,
 • distanční zkouška na Zoomu a Moodlu, podobně jako midtermy,
 • věnujte, prosím, pozornost pravidlům níže (při nedodržení některých z nich byste museli zkoušku opakovat)!

K formě zkoušky

Forma zkoušky bude řešena operativně podle epidemiologické situace a platných opatření. V SISu je možné se hlásit na obě varianty.

Sice zůstává v platnosti stanovisko MFF UK, že preferovanou formou zkoušky je zkouška prezenční (vizte dopis studijního proděkana), ale vzhledem k aktuální situaci není fyzická přítomnost na zkouškách vyžadována po studentech, kteří nežijí v dojezdové vzdálenosti od Prahy nebo by to pro ně představovalo riziko vzhledem ke zdravotnímu stavu.

Shrnuto: momentálně není třeba volbu distanční formy zkoušky z LA1 zdůvodňovat, ale toto pravidlo se může podle aktuální situace v budoucnu změnit.

Důležitá pravidla

 • Zkouška musí být psána na papír (žádné tablety ani v distanční formě).
 • Máte povolen tahák na jednu stranu A4, který musí být psán rukou a nesmí obsahovat doslovné formulace celých znění tvrzení a důkazů. Smyslem taháku je pomoci vám upevnit paměť, nikoli ji nahradit. V pořádku je tedy zdůraznění předpokladů tvrzení, struktura důkazu, poznámky na co nezapomenout a podobně. Taháky psané na počítači zakazujeme proto, že ve velké většině sváděly ke kopírování částí skript. Tahák je povolen u prezenční i distanční formy.
 • První část testu (otázky bez zdůvodňování) musí být odevzdány nejpozději po 75 minutách nebo při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery,
 • U distanční formy navíc:
  • vložte tahák do Moodle nejpozději 30 min. před testem,
  • spolu s jednou stranou řešení musí být nafocen studentský průkaz (bez toho nebude řešení uznáno),
  • budeme vyžadovat zapnuté kamery a odůvodněné výjimky je třeba domluvit předem (měla by být vidět Vaše pracovní plocha, ideálu na obrázku se alespoň snažte přiblížit tím, že se připojíte k Zoomu z jiného zařízení, např. z mobilu, nebo aspoň dáte notebook/tablet dále od sebe nebo do strany),

   Doporučené nastavení kamery

  • po skončení s Vámi můžeme chtít po Zoomu řešení krátce projít,
  • psaná řešení musí být po skončení testu vložena do Moodlu bez průtahů (více než 10 minut po skončení testu už řešení nepřijmeme).
  • odevzdávejte, prosím, řešení v dokumentech nebo obrazových souborech (pokud možno zmenšených na velikost pod 1MB) a určitě neodevzdávejte archívy ZIP ani jiné, protože Moodle s nimi neumí dále pracovat.

Připomínáme také, že je výslovně zakázáno:

 • používat jiné materiály než tahák,
 • používat kalkulačky nebo matematický software,
 • s kýmkoli řešení v průběhu testu probírat.

Známkování

Známka bude udělena známka podle procentuální úspěšnosti. Ta se počítá následujícími dvěma způsoby a vybere se ta vyšší:

 • procentuální úspěšnost ze zkouškové písemky,
 • vážený průměr procentuální úspěšnosti ze zkouškové písemky a obou midtermů, kde váhy jsou 0,15 u prvního midtermu, 0,25 u druhého midtermu a 0,60 u samotné zkouškové písemky.

Stupnice klasifikace je následující:

 • na trojku je potřeba alespoň 55%,
 • na dvojku je potřeba alespoň 68%,
 • na jedničku je potřeba alespoň 80%.

Zkouška je standardně pouze písemná. V případě zisku alespoň 55% lze v odůvodněných případech domluvit ústní zkoušení s možnou změnou známky jakýmkoliv směrem o jakoukoliv hodnotu. Ústní zkoušení opět může být prezenční i distanční přes Zoom.

Rozsah testu

Zde pro připomenutí uvádíme rozsah a strukturu testu (víceméně dvojnásobný oproti midtermům) a seznam tvrzení, u kterých výslovně budeme zkoušet důkazy. Na rozdíl od midtermů se obě části budou odevzdávat jako úkoly v Moodlu a 2. část midtermů!

 1. První část sestává typově z otázek, kde stačí správné odpovědi bez postupu nebo zdůvodňování.
  • 10 bodů za pět jednoduchých zaškrtávacích otázek,
  • 12 bodů za sestavení správných definic čtyř pojmů,
  • 12 bodů za šest jednoduchých (převážně početních) úloh.
 2. Druhá část bude vyžadovat postupy, formulace a důkazy.
  • 15 bodů za tři početní příklady s postupem,
  • 12 bodů za formulaci se správnými předpoklady a vysvětlením souvisejících pojmů nebo opravu formulace s uvedením protipříkladu u tří tvrzení,
  • 12 bodů za tři důkazy jednodušších tvrzení,
  • 7 bodů za formulaci a důkaz těžšího tvrzení z přednášky (seznam níže, můžeme vyžadovat důkazy pomocných tvrzení, důkaz jen některé z implikací, vyjádřit hlavní myšlenku důkazu vlastními slovy, apod.),
  • 20 bodů za čtyři úlohy na zamyšlení.

Seznam těžších tvrzení k dokazování:

 • věta o jednostranných inverzích (4.67, 4.70),
 • věta o LU rozkladu (4.99) (v tomto roce se nezkouší),
 • Steinitzova věta o výměně (5.60),
 • věta o dimenzi podprostoru (5.69),
 • rovnost dimenze řádkového a sloupcového prostoru (5.88 a pomocná tvrzení),
 • Tvrzení o skeletním rozkladu pomocí redukovaného řádkově odstupňovaného tvaru (5.97) (v tomto roce se nezkouší),
 • věta o dimenzi jádra a obrazu (5.99),
 • věta o dimenzi součtu a průniku (5.103),
 • věty o znaménku permutace (7.7, 7.8),
 • vlastnosti determinantu (7.19),
 • věta o rozvoji determinantu (7.32).