Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

Matematika 4 má jen zkoušku, tedy zápočty neřešíme. Ale aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí všech 13 cvičení (12 + 1 v náhradním týdnu), dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

Tabulka pro LSK integrálů
Absolutní konvergence integrálů
Tabulka primitivních funkcí

Zdroje příkladů

Diferenční rovnice

Konvergence integrálů

Diferenciální rovnice

Odkazy

Stránky přednášejícího
Loňská výuka doc. Zeleného včetně vzorových písemek
Starší výuka doc. Zeleného