Výuka v ZS 2020-2021

Geometrie 1 (NMAG211)

 • Přednáška i cvičení budou probíhat v čase podle rozvrhu prostřednictvím aplikace ZOOM.
 • Veškeré materiály naleznete na této stránce.
 • U cvičení se bude evidovat účast studentů. Na zápočet vyžadujeme alespoň 9 účastí na cvičeních a řádné odevzdání všech 5 domácích úkolů.
 • Aby byla možná aktivní účast studentů na cvičení, prosím aby si zajistili možnost sdílení toho jak budou řešit úlohy. Například psaním na papír a oskenováním a sdílením na obrazovce, nebo psaním přímo na tabletu atd.
 • Postupně doplňovaný seznam definic a vět s důkazy je zde. Nově obsahuje i požadavky ke zkoušce.
 • Vzorová písemná zkouška včetně bodových hranic je zde.
 • Zadání příkladů na cvičení: cv1, cv2, cv3, cv4, cv5, cv6, cv7, cv8, cv9, cv10, cv11, cv12.
 • Výsledky příkladů na cvičení: cv1, cv2, cv3, cv4, cv5, cv6, cv7, cv8, cv9, cv10, cv11, cv12
 • Řešení některých příkladů: 1.5.-6., 2.6., 2.7., 3.6., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 5.3.a, 5.6., 6.1.-6.7., 6.8., 8.1-8.7, 9.6, 10.3, 11.1.-11.3.
 • Podklady k jednotlivým přednáškám

Geometrické modelování (NPGR021 nebo NMMB434)

 • přednáška pondělí 14:00, K3, Karlín, cvičení pondělí 9:00, K11, Karlín, přízemí
 • Předmět je věnován matematické teorii nezbytné k popisu a práci s geometrickými objekty v nejrůznějších aplikacích. Výuka bude probíhat formou přednášek a navazujících problémů.
 • Při řešení problémů budeme kromě vlastních hlav a psacích potřeb využívat i počítačové programy, zejména program MATHEMATICA. Ten je v K11 k dispozici a navíc licenci pro studenty MFF je možno zdarma získat zde.
 • Stránky cvičení jsou zde. Zápočet bude udělen za vyřešení domácích úkolů, které odevzdávejte v SISu. Více informací Vám podá cvičící Bc. Vráblíková.
 • Zkouška bude probíhat písemně a ústně. Postupně upravovaný seznam definic a vět s náznaky důkazů je zde.
 • Studijní literatura:
  • Pěkné anglické materiály web
  • J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design ,A K Peters, 1993.
  • G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002.
  • I. Linkeová: Základy počítačového modelování křivek a ploch, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.
  • I. Linkeová: NURBS křivky, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007.
  • D. Velichová: Geometrické modelovanie, Bratislava, 2005.
 • Jednotlivé přednášky a cvičení: