Výuka v LS 2023-2024

Geometrie pro počítačovou grafiku

Středa, 9:00-10:30, učebna S4. Zadání témat prográmků ke zkoušce je zde, postupně doplňovaný seznam definic a vět s důkazy je zde.

Informace k instalaci programu MATEMATICA naleznete zde.

Odkaz na průběh přednášky v době karantény: zde. Je v ní zařazena i řada videí z přednášek. Nejedná se ale o aktuální materiály k tomuto roku, něco nyní může být jinak!

Témata přednášek:

Výuka v ZS 2023-2024

Geometrické modelování (NPGR021 nebo NMMB434)

 • Předmět je věnován matematické teorii nezbytné k popisu a práci s geometrickými objekty v nejrůznějších aplikacích. Výuka bude probíhat formou přednášek a navazujících problémů.
 • Při řešení problémů budeme kromě vlastních hlav a psacích potřeb využívat i počítačové programy, zejména program MATHEMATICA. Ten je v K4 k dispozici a navíc licenci pro studenty MFF je možno zdarma získat zde.
 • Zkouška bude probíhat písemně a ústně. Postupně aktualizovaný seznam definic a vět s důkazy a informací o zkoušce je zde: zde.
 • Zadání domácích úkolů je zde: DU1, DU2, DU3
 • Odkaz na průběh přednášky v době karantény: zde. Je v ní zařazena i řada videí z přednášek. Nejedná se ale o aktuální materiály k tomuto roku, mnoho nyní může být jinak!
 • Studijní literatura:
  • Pěkné anglické materiály web
  • J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design ,A K Peters, 1993.
  • G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002.
  • I. Linkeová: Základy počítačového modelování křivek a ploch, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.
  • I. Linkeová: NURBS křivky, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007.
  • D. Velichová: Geometrické modelovanie, Bratislava, 2005.
 • Jednotlivé přednášky a cvičení:
  • 5. 10.: Úvod do předmětu, prezentace
  • 5. 10.: Cvičení, podklady na cv. 1-2: zde
  • 12. 10.: Křivky v rovině, jejich transformace a aproximace lomenou čarou, prezentace, mathematica
  • 12. 10.: Cvičení
  • 19. 10.: Přednáška, pokračování z minula, znaménková křivost, ukázka že střed křivosti je limitou průsečíku normál, ukázka jak nelézt reparametrizaci oskulační kružnice aby se shodovala s parametrizací křivy co nejvíce, mathematica
  • 19. 10.: Cvičení, podklady na cv. 3: zde
  • 26. 10.: Bézierovy křivky, prezentace , Bernsteinovy polynomy, Bézierovy křivky, Degree elevation , Algoritmus De Casteljau .
  • 26. 10.: Cvičení, podklady na cv. 4: zde
  • 9. 11.: dokončení Bézierových křivek
  • 9. 11.: Cvičení, Bézierovy křivky, podklady na cv. 5: zde
  • 16. 11. 2021: Legrangeova a Hermitova interpolace, prezentace (pdf)
  • 16. 11.: Cvičení, Lagrangeova a Hermitovská interpolace, podklady na cv.: zde
  • 23. 11.: Přednáška i Cvičení, dokončení předchozí látky, mathematica
  • 30. 11.: přednáška, B-splines, prezentace (pdf)
  • 30. 11., cvičení, B-splines, podklady na cv.: zde
  • 14. 12., přednáška, racionální křivky, prezentace (pdf)
  • 14. 12., cvičení, podklady na cv.: zde
  • 4. 1.: Coonsovy pláty, Obdélníkové Bézierovy plochy (pdf), Trojúhelníkové Bézierovy plochy (pdf) [autor prezentací B. Bastl]
  • 4. 1.: cvičení, podklady na cv.: zde
  • 11. 1.: subdivision křivky a plochy, prezentace (pdf), dokončení a opakování
  • 11. 1.: cvičení, , podklady na cv.: zde