Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Oddělení finanční a pojistné matematiky (Head)
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fysikální fakulta
Universita Karlova
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel. (+420) 221-913-279
Fax (+420) 222 323 386
e-mail hurt@karlin.mff.cuni.cz

Konsultační hodiny v LS 2023/24 po předchozí domluvě, nejlépe e-mailem.

Licence Mathematica  (Wolfram Language)

(Administrátor licence systému Mathematica pro MFF a CERGE)

Pokyny pro instalaci

Prosím důsledně rozlišujte studentskou a zaměstnaneckou licenci. Z funkčního hlediska jsou obě ekvivalentní, ale liší se licenčními podmínkami.

Studentská licence L4697-4335          Zaměstnanecká licence L4667-9660

Zprávy pro studenty

Výuka LS 2023/24

NMFM201 Finanční management LS 2023/24 (Středa 9:00-10:30 K1)

Všechny informace včetně hromadných e-mailů jsou v Mathematica notebooku FM2024LS.nb, dále nazývaný notes. Tam jsou odkazy na PDF soubory teoretických partií probíraných témat a numerické ilustrace.  Dostupný je z mé webové stránky:

FM2024LS.nb

http://www2.karlin.mff.cuni.cz/~hurt/FM2024LS.nb

Výuka LS 2022/23

Výuka ZS 2022/23

Výuka LS 2021/22

Výuka ZS 2021/22

Výuka LS 2020/21

Výuka ZS 2020/21

Výuka ZS 2020/21

Zápisy přednášek a cvičení 2019/20
Lecture Notes 2019/20

Zápisy přednášek a cvičení 2019/20
Lecture Notes 2019/20

Zápisy přednášek a cvičení 2018/19
Lecture Notes 2018/19

Termíny zkoušek LS 2018/19

Zápisy přednášek a cvičení 2017/18
Lecture Notes 2017/18

Termíny zkoušek  ZS+LS 2017/18 (Exams Fall Term 2017/18)

Zápisy přednášek a cvičení 2016/17
Lecture Notes 2016/17

Termíny zkoušek v LS 2016/17

Termíny zkoušek  ZS 2016/17 (Exams Fall Term 2016/17)

Termíny zkoušek v LS 2015/16

Zápisy přednášek a cvičení 2015/16 a starší

Starší informace

Created with the Wolfram Language