\begin{align} \end{align}

Sčítání vektorů

Operace s vektory jsou poměrně jednoduché. První a nejjednodušší z nich je sčítání dvou vektorů.

Definice

Mějme dva vektory u = BA a v = ED. Umístíme-li počáteční bod vektoru v do bodu B, pak v = C - B. Součet vektorů u + v = C - A.

2.2: Sčítání vektorů
2.2: Sčítání vektorů
Věta

Pro každé dva vektory v rovině u = (u1; u2), v = (v1; v2), resp. v prostoru u = (u1; u2; u3), v = (v1; v2; v3), platí
u + v = (u1 + v1 ; u2 + v2),
resp.
u + v = (u1 + v1 ; u2 + v2 ; u3 + v3).Příklad 2.3

Vypočítejte součet vektorů u a v, jestliže u = (3; 5) a v je určen orientovanou úsečkou AB, je-li A[-1; 2], B[3; -1].

Řešení
  • u = (3; 5),
  • v = (3 + 1; -1 - 2) = (4; -3),
  • u + v = (3 + 4; 5 - 3) = (7; 2).
Věta

Pro každé tři vektory u, v, w (v rovině nebo v prostoru) platí

  1. u + v = v + u;
  2. (u + v) + w = u + (v + w).
Definice

Je dán vektor u = BA. Vektor AB nazýváme opačný vektor k vektoru u a označujeme jej -u.

Věta

Pro každý vektor u v rovině, resp. v prostoru, platí:

  1. u + (-u) = o.
  2. Jestliže u = (u1; u2), resp. u = (u1; u2; u3) v prostoru, pak pro souřadnice vektoru -u, platí -u = (-u1; -u2), resp. v prostoru -u = (-u1; -u2; -u3).
Definice

Jsou-li dány vektory u, v, potom vektor w = v + (-u) nazýváme rozdíl vektorů v a u.

Zapisujeme w = v - u.

Obr. 2.3: Rozdíl vektorů
Obr. 2.3: Rozdíl vektorů
Příklad 2.4

Vypočítejte součet a rozdíl vektorů u = (3; 1; 5) a v = (2; -2; 1).

Řešení
  • u + v = (3 + 2; 1 - 2; 5 + 1) = (5; -1; 6),
  • u - v = u + (-v) = (3 - 2; 1 + 2; 5 - 1) = (1; 3; 4).