\begin{align} \end{align}

Ovládání appletů

Webové stránky obsahují applety umožňující uživatelům procvičit nově nabyté vědomosti a propojit algebraické zápisy zkoumaných objektů s jejich geometrickou interpretací.

Applety obsahují celou řadu ovládacích prvků. Uprostřed appletu je plátno, na kterém se zobrazují geometrické objekty. Plátno není statické. Lze s ním pohybovat a zobrazovat tak různé části roviny. Rozsah os je omezen hodnotami -50, 50. K ovládání plátna můžete využít šipky napravo od plátna. Posuvník pod nimi plátno přibližuje a oddaluje. K posunutí plátna můžete využít i myš. Po stisknutí pravého tlačítka myši je možné tažením plátno posouvat.

V pravé dolní části appletu je tlačítko reset a boxy osy a mřížka. Reset vrátí applet do výchozího stavu. Box osy slouží k zobrazení souřadnicových os. Obdobně funguje i box mřížka, který ale zobrazuje mřížku, usnadňující určování souřadnic.

Nyní probereme funkci hlavního menu okna appletu. V menu Pomoc najdete informace o appletu a tento návod. V menu nastavení jsou znovu volby osy a mřížka. Navíc je tam možné nastavit „přichytávání k mřížce‟. To se hodí, pokud chceme přesně nastavit souřadnice nějakého objektu.

Menu úlohy obsahuje volbu volný pohyb a volby zadání několika úloh. Pokud je vybrána položka volný pohyb, můžete volně pohybovat s objekty na plátně. Tyto mají zobrazené některé své vlastnosti, které souvisejí s právě probíranou látkou. Pokud ale vyberete některou z úloh, popisy zmizí a zobrazí se zadání úlohy, kterou je třeba vyřešit. V tutéž chvíli se také v dolní části appletu aktivuje tlačítko zkontroluj. Najdete-li řešení úlohy, klikněte na něj. Rozsvícená ikona pak indikuje, zda jste nalezli správné řešení.

Nakonec pár slov k ovládání objektů na plátně. Základním objektem plátna je bod. Ten se aktivuje po kliknutí levým tlatčítkem myši. Body se na plátně přemisťují tažením při stisknutém levém tlačítku. Různé zkoumané objekty obsahují řídící body, jimiž lze určovat jejich charakteristiky. Celý objekt se aktivuje kliknutím levým tlačítkem myši na nějaký jeho řídící bod. Může se stát, že některé body nepůjde posouvat. To se stává v případech, že bod je výsledkem nějaké operace a jeho poloha závisí na bodech jiných.