\begin{align} \end{align}

Střed úsečky

Pomocí souřadnic dokážeme určit i souřadnice středu úsečky.

Definice

Bod SAB je středem úsečky AB, právě tehdy, když platí |AS| = |BS|.

Věta

V rovině pro souřadnice středu S[s1; s2] úsečky s krajními body A[a1; a2] a B[b1; b2] platí vztahy:

\(s_{1} = \dfrac{a_{1} + b_{1}}{2}, s_{2} = \dfrac{a_{2} + b_{2}}{2}\).

Situace v prostoru je analogická. Pro souřadnice středu úsečky platí

Věta

V prostoru pro souřadnice středu S[s1; s2; s3] úsečky s krajními body A[a1; a2; a3] a B[b1; b2; b3] platí vztahy:

\(s_{1} = \dfrac{a_{1} + b_{1}}{2}, s_{2} = \dfrac{a_{2} + b_{2}}{2}, s_{3} = \dfrac{a_{3} + b_{3}}{2}\).

Příklad 1.3

Najděte střed úsečky, která prochází body A[1; 2; 2] a B[3; 6; 2].

Řešení
  • Při hledání souřadnic středu S[s1; s2; s3] úsečky AB využijeme předchozí věty.
  • \(s_{1} = \dfrac{a_{1} + b_{1}}{2} = \dfrac{1 + 3}{2} = 2\),
  • \(s_{2} = \dfrac{a_{2} + b_{2}}{2} = \dfrac{2 + 6}{2} = 4\),
  • \(s_{3} = \dfrac{a_{3} + b_{3}}{2} = \dfrac{2 + 2}{2} = 2\).
  • Středem úsečky AB je bod S[2; 4; 2].