\begin{align} \end{align}

Tyto stránky vznikaly jako diplomová práce na matematicko-fyzikální fakultě v letech 2006 - 2009. Jedná se o výukové stránky věnované analytické geometrii, které svým rozsahem pokrývají středoškolské učivo. Látka je rozdělena do kapitol: souřadnice, vektory, geometrie v rovině, geometrie v prostoru, kuželosečky a plochy. Součástí učebního textu jsou sbírky řešených úloh, dynamicky generované testy a rejstřík definovaných pojmů. Text obsahuje desítky původních obrázků a je doplněn řadou Java appletů, které propojují algebraické zápisy s jejich geometrickou interpretací.

Požadavky

Stránky ve velké míře využívají Javascript a Javu. Aby správně fungovaly, je nutné mít jak Javascript, tak Javu v prohlížeči povolené. Pro správnou funkci appletů je potřeba mít nainstalované JRE (Java Runtime Environment) verze alespoň 5.0, jinak applety nemusí fungovat správně.

Následující skript a applet otestují, zda máte Javascript a Javu v prohlížeči povolenou. Applet navíc otestuje i nainstalovanou verzi Javy. Pokud applet nebude fungovat, nebo pokud nainstalovaná verze JRE není dostačující, stáhněte si ji odtud a nainstalujte.

Kontrola: Chyba...Javascript nepovolen
Chyba...Java nepovolena

Stránky jsou kódovány v UTF-8. Pokud se Vám některé znaky na stránkách nezobrazují správně, zkontrolujte, zda má Váš prohlížeč správně nastavené kódování. Pokud jsou špatně zobrazovány pouze matematické znaky (jejich souhrn najdete zde), znamená to, že font, který stránky využívají, je Vašem počítači neúplný. Pokud používáte systém Windows XP, můžete následujícím způsobem nainstalovat úplnější font: