\begin{align} \end{align}

Ovládání stránek

Navigace na stránkách je v dvojstupňovém menu na levé straně. Na stránkách se můžete setkat s následujícími ovládacími prvky:

 • Poznámka

  Toto je skrytá poznámka.

  Poznámka skrývá nějaký vysvětlující text, který není nezbytně nutný pro pochopení látky, je ale vhodné, abyste si jej přečetli. Pokud myší najedete do oblasti mezi vodorovnými čarami, poznámka se zobrazí. Pokud tuto oblast opustíte, poznámka se znovu schová.

 • Úloha

  Zadání úlohy

  Řešení

  Zobrazení řešení úlohy. První symbol zleva po kliknutí levým tlačítkem myši zobrazí další krok řešení. Druhý zobrazí všechny kroky řešení najednou a třetí všechny zobrazené kroky řešení schová.

 • napoveda

  Nápověda ukrývá nějakou radu, která se zobrazí při najetí myši na „vypnutou‟ žárovku. Žárovka se zároveň „rozsvítí‟.

 • Věta

  Znění věty.

  Důkazy jsou v normálním toku textu skryty, ale každá věta obsahuje odkaz „zobraz důkaz‟. Po kliknutí na něj se důkaz zobrazí a odkaz se změní na „schovej důkaz‟, který funguje opačně. Pokud je dokazovaná věta ve formě implikace, je její důkaz rozdělen do dvou částí. Směry právě dokazované implikace jsou označeny symboly ⇒ a ⇐.