\begin{align} \end{align}

Shrnutí vzájemných poloh objektů v prostoru

Při zkoumání vzájemných poloh různých objektů v rovině můžete postupovat podle tohoto návodu. Budeme zkoumat vzájemnou polohu:

  • Bodu A[a1; a2; a3];
  • přímky p(P, u); P[p1; p2; p3], u = (u1; u2; u3);
  • přímky q(Q, v); Q[q1; q2; q3], v = (v1; v2; v3);
  • roviny ρ: ax + by + cz + d = 0;
  • roviny σ: ex + fy + gz + h = 0.
Vyber zkoumané objekty: