\begin{align} \end{align}

Vzájemná poloha roviny a kulové plochy

Rozeznáváme tři různé vzájemné polohy roviny ρ a kulové plochy Φ.

 • ρΦ = ∅
  Rovina leží mimo kulovou plochu.
 • ρΦ = {T}
  Rovina se kulové plochy dotýká, je její tečnou rovinou, jejich průnik, bod T, nazýváme bod dotyku.
 • ρΦ = k
  Rovina kulovou plochu protíná, jejich průnikem je potom kružnice k.
Příklad 6.3

Najděte průnik kulové plochy se středem S[2; 0; 1] a poloměrem r = 4 s rovinou xynapoveda.

Řešení
 • Rovina xy má rovnici z = 0, rovnice kulové plochy je (x - 2)2 + y2 + (z - 1)2 = 16. Pokud hledáme společné body, řešíme následující soustavu:
  (x - 2)2 + y2 + (z - 1)2 = 16,
  z = 0.
 • Vyjádřené z můžeme dosadit do rovnice kulové plochy a získáme
  (x - 2)2 + y2 = 15.
 • Průnikem zadané kulové plochy a roviny je tedy kružnice ležící v rovině xy se středem [2; 0; 0] a poloměrem \(\sqrt{15}.\)