\begin{align} \end{align}
Úloha

Určete charakteristiky a typ kuželosečky dané rovnicí:

  1. y2 - 8y - 4x + 36 = 0
  2. 9x2 - 54x + 4y2 + 40y + 145 = 0
  3. x2 + 8x - 4y2 - 8y - 4 = 0
  4. x2 - 4x + y2 + 2y - 11 = 0
Řešení

Úloha

Určete střed a poloměr kružnice dané rovnicí x2 - 4x + y2 - 6y + 4 = 0.

Řešení

Úloha

Najděte rovnici kružnice určené body A[3; 3], B[1; 5], C[5; 5].

Řešení

Úloha

Určete vzájemnou polohu přímky p: x - y + 1 = 0 a kružnice k: x2 - 6x + y2 - 2y + 1 = 0. Pokud existují, najděte jejich společné body.

Řešení

Úloha

Najděte tečny ke kružnici k: x2 - 4x + y2 + 2y - 5 = 0, které procházejí bodem B[7; 4].

Řešení

Úloha

Najděte střed, ohniska a hlavní poloosu elipsy dané rovnicí 9x2 + 4y2 + 18x + 24y + 9 = 0.

Řešení

Úloha

Vyšetřete vzájemnou polohu přímky p: x = 5 + 2t, y = 4 + 4t; trealne cislo, a elipsy E:

\(\dfrac{(x - 4)^{2}}{2} + \dfrac{(y - 2)^{2}}{8} = 1\).

Určete jejich společné body, pokud existují.

Řešení

Úloha

Určete tečnu elipsy \(\dfrac{(x + 3)^{2}}{18} + \dfrac{(y - 4)^{2}}{8} = 1\) v jejím bodě T[0; 2].

Řešení

Úloha

Určete rovnice tečen elipsy \(\dfrac{(x - 1)^{2}}{25} + \dfrac{(y + 2)^{2}}{9} = 1\), které procházejí bodem B[6; 1].

Řešení

Úloha

Najděte vrcholovou rovnici paraboly určené ohniskem E[6; 4] a řídicí přímkou q: x = 2.

Řešení

Úloha

Najděte ohnisko, vrchol a řídicí přímku paraboly, která je dána rovnicí x2 - 6x + 4y + 17 = 0.

Řešení

Úloha

Napište rovnici tečny paraboly (y + 3)2 = 4(x + 5) v jejím bodě T[1; -1].

Řešení

Úloha

Určete vzájemnou polohu a společné body přímky r: x + 2y + 4 = 0 a paraboly L: (x - 2)2 = 4(y + 5).

Řešení

Úloha

Najděte střed, ohniska, hlavní vrcholy a asymptoty hyperboly, dané rovnicí: 9x2 - 72x - 16y2 - 32y - 16 = 0.

Řešení

Úloha

Určete vzájemnou polohu přímky p: 6x + 8y - 14 = 0 a hyperboly H: \(\dfrac{(x - 5)^{2}}{8} - \dfrac{(y + 2)^{2}}{9} = 1\).

Pokud existují, najděte jejich společné body.

Řešení

Úloha

Napište rovnici tečny hyperboly 4x2 - 5y2 - 24x - 10y + 11 = 0 v jejím bodě T[-2; 3].

Řešení

Úloha

Určete rovnici kulové plochy vepsané do krychle ABCDEFGH, když A[3; 1; 1], B[3; 3; 1], C[1; 3; 1], D[1; 1; 1], E[3; 1; 3], F[3; 3; 3], G[1; 3; 3], H[1; 1; 3].

Řešení

Úloha

Najděte společné body přímky p(A; u) a kulové plochy dané rovnicí (x - 2)2 + (y - 1)2 + (z + 1)2 = 36, je-li A[7; 9; 4] a u = (-3; -4; -1).

Řešení

Úloha

Najděte průnik kulové plochy (x - 4)2 + (y - 1)2 + (z + 3)2 = 32 s rovinou yznapoveda.

Řešení