\begin{align} \end{align}

Použitá literatura

[1] Bostock L., Chandler S. (1992): Pure Mathematics 1. ST(P) Ltd, Avon.

[2] Bostock L., Chandler S. (1994): Pure Mathematics 2. ST(P) Ltd, Trowbridge.

[3] Bušek I. (2006): Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia. Analytická geometrie. Prometheus, Praha.

[4] Kočandrle M., Boček L. (2006): Matematika pro gymnázia. Analytická geometrie. Prometheus, Praha.

[5] Petáková J. (2005): MATEMATIKA – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha.

[6] Čermák P., Červinková P. (2004): Odmaturuj z Matematiky 1. Didaktis, Brno.

[7] Boucník P., Herman J., Krupka P., Šimša J. (2004): Odmaturuj z Matematiky 3. Didaktis, Brno.