\begin{align} \end{align}


Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Logo MFF

Ing. et Bc. Vladimíra Pavlicová

Webová aplikace: Základní poznatky z matematiky na střední škole

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Geografie, Učitelství geografie a matematiky pro SŠ