\begin{align} \end{align}


Seznam použitých matematických symbolů a značek

\(\)
\(\neq\)nerovná se, je různé od
\(\div\)podíl
\(\pm\)plus nebo mínus
\(a < b\)číslo \(a\) je menší než číslo \(b\)
\(a \leq b\)číslo \(a\) je menší nebo rovno číslu \(b\)
\(a > b\)číslo \(a\) je větší než číslo \(b\)
\(a \geq b\)číslo \(a\) je větší nebo rovno číslu \(b\)
\(a \wedge b\)konjunkce, čteme "\(a\) a zároveň \(b\)"
\(a \vee b\)disjunkce, čteme "\(a\) nebo \(b\)"
\(\{a\}\)množina obsahující prvek \(a\)
\(a \in \mathbb A\)\(a\) je prvkem množiny \(\mathbb A\)
\(\mathbb A \cap \mathbb B\)průnik množin \(\mathbb A\),\(\mathbb B\)
\(\mathbb N\)obor přirozených čísel; množina všech přirozených čísel
\(\mathbb Z\)obor celých čísel; množina všech celých čísel
\(\mathbb Q\)obor racionálních čísel; množina všech racionálních čísel
\(\mathbb R\)obor reálných čísel; množina všech reálných čísel
\(|a|\)absolutní hodnota čísla \(a\)
\(a^n\)\(n\)-tá mocnina čísla \(a\)
\(\sqrt{a\;}\)druhá odmocnina z čísla \(a\)
\(\sqrt[\large n \,]{a \;}\)\(n\)-tá odmocnina z čísla \(a\)
\(\%\)procento
\(\forall\)obecný kvatifikátor, čteme "pro všechna"
\(\exists\)existenční kvantifikátor, čteme "existuje"
\(D(a)\)množina všech dělitelů čísla \(a\)
\(NSD(a,b)\)největší společný dělitel čísel \(a\), \(b\)
\(N(a)\)množina všech násobků čísla \(a\)
\(nsn(a,b)\)nejmenší společný násobek čísel \(a\), \(b\)
\(V_n\)výraz
\(\pi\)Ludolfovo číslo