\begin{align} \end{align}


2. Mocniny a odmocniny

Tato kapitola se dělí na čtyři dílčí celky. Nejprve se dozvíme, co je mocnina s přirozeným mocnitelem a jaká početní pravidla pro ni platí. V další části definici mocniny rozšíříme, budeme se věnovat mocninám s celým mocnitelem. Ve třetím celku navážeme na pojem druhá odmocnina z reálného čísla, který byl připomenut v první kapitole. Zavedeme \(n\)-tou odmocninu z reálného čísla a uvedeme si pravidla, která lze při počítání s odmocninami využít. Na základě těchto znalostí definujeme v poslední části mocninu s racionálním exponentem jako zobecnění předchozích případů.

Nejdříve je vždy uveden učební text, ve kterém jsou pro lepší pochopení začleněny i vzorově vyřešené příklady.
Na učební text pak navazují interaktivní cvičení – v nich si můžeš rozmanitou formou učivo procvičit.

Členění této kapitoly: