\begin{align} \end{align}


Ovládání stránek

Webové stránky obsahují pro větší přehlednost řadu grafických prvků. Učební texty využívají například barevné rámečky pro odlišení jednotlivých částí textu. V modrém rámečku jsou uvedeny definice, oranžový rámeček je určen pro důležitá tvrzení a vztahy. Poznámky mají šedou barvu rámečku.

V celé práci se navíc objevuje 5 druhů tlačítek. Po kliknutí na příslušné tlačítko se:

dalšízobrazí první nebo další krok řešení cvičení
odkryj všezobrazí všechny kroky řešení cvičení
skryjskryje řešení cvičení
hvězdička odkryje nebo skryje rozšířující učivo
otazníkodkryje nebo skryje celé řešení cvičení

Kromě těchto tlačítek se v práci objevují další dva druhy cvičení. Obsahují vždy i řešení, jak ilustrují ukázky:

ukázka cvičeníukázka cvičení