\begin{align} \end{align}


3. Mnohočleny

Tato kapitola se dělí na tři dílčí celky. V prvním celku se dozvíme, co to jsou výrazy a kde se s nimi lze setkat. Ve druhém celku se podíváme na speciální případ výrazu, a to mnohočlen. Naučíme se mnohočleny sčítat, odčítat, násobit i dělit. Třetí celek je věnován rozkladu mnohočlenu na součin.

Nejdříve je vždy uveden učební text, ve kterém jsou pro lepší pochopení začleněny i vzorově vyřešené příklady.
Na učební text pak navazují interaktivní cvičení – v nich si můžeš rozmanitou formou učivo procvičit.

Členění této kapitoly: