\begin{align} \end{align}


1. Základní pojmy a vztahy

První kapitola se zaměřuje na základní pojmy a vztahy, které jsou nezbytné k pochopení dalšího výkladu. Učební texty jsou v této části poměrně stručné a zahrnují pouze vzorově vyřešené příklady (nikoli však interaktivní cvičení jako v dalších kapitolách), jelikož se předpokládá, že slouží jen pro zopakování dříve získaných poznatků.

V úvodní části jsou připomenuty číselné obory a jejich vlastnosti. Další část se potom zabývá druhou odmocninou z reálného čísla. Následuje definice absolutní hodnoty reálného čísla a její geometrická interpretace. Ve čtvrté části jsou uvedeny příklady na procenta. Poslední část se věnuje dělitelnosti v oboru přirozených čísel, a to zejména hledání největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku čísel.

Členění této kapitoly: