\begin{align} \end{align}


Cvičení - Mocniny s racionálním mocnitelem

Cvičení 2.28

Rozhodni, zda platí:
a) \(\displaystyle \sqrt[\large 5 \,]{7^6 \;} = 7^{\Large \frac {6} {5}}\)\(\; \; \;\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
b) \(\displaystyle 19^{\Large \frac {12} {7}} = \sqrt[\large 7 \,]{19^{12}\;}\)\(\; \; \;\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
c) \(\displaystyle \sqrt{25^3\;} = 25^{\Large \frac {3} {1}}\)\(\; \; \;\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
d) \(\displaystyle (0,4)^{\Large \frac {1} {2}} = \sqrt{0,4\;} \; \; \; \; \;\)\(\; \; \;\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
e) \(\displaystyle \sqrt[\large 6 \,]{5^{-\,4}\;} = -\,5^{\Large \frac {4} {6}}\)\(\; \; \;\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
f) \(\displaystyle \left(\frac {1} {\,15\,}\right)^{\Large -\,\frac {3} {4}} = \frac {\; 1^{-\,3}\,} {\,\sqrt[\large 4 \,]{15\;}\,}\)\(\; \; \;\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)

Cvičení 2.29

Přiřaď:
\(\displaystyle 0,04\) \(\displaystyle 0,4\) \(\displaystyle 2\) \(\displaystyle 3\) \(\displaystyle 4\) \(\displaystyle 9\)
a) \(\displaystyle 16^{\Large \frac {1} {4}} = \;\)
b) \(\displaystyle 16^{\Large \frac {2} {4}} = \;\)
c) \(\displaystyle 81^{\Large \frac {5} {10}} = \;\)
d) \(\displaystyle (0,0016)^{\Large \frac {1} {2}} = \;\)
e) \(\displaystyle (0,064)^{\Large \frac {1} {3}} = \;\)
f) \(\displaystyle 27^{\Large \frac {2} {6}} = \;\)

Cvičení 2.30

Vypočítej:

a) \(\displaystyle 2^{\Large \frac {3} {2}} \cdot 2^{\Large \frac {4} {3}} \cdot 2^{\Large \frac {7} {6}} = \;\)


b) \(\displaystyle \frac {\left(5^{\Large \frac {3} {5}} \right)^{\Large \frac {3} {2}}} {5^{\Large \frac {4} {10}}} = \;\)


c) \(\displaystyle \frac {\left(45^{\Large \frac {2} {5}}\right)^{\Large \frac {17} {4}}} {5^{\Large \frac {7} {10}}} \cdot 9^{\Large - \,\frac {6} {5}} = \;\)


d) \(\displaystyle \frac {\left(3^{\Large \frac {30} {7}} \cdot 4^{\Large \frac {18} {7}} \right)^{\Large \frac {7} {6}}} {36^{\Large \frac {5} {2}}} = \;\)


Cvičení 2.31

Vyjádři ve tvaru jediné odmocniny:

a) \(\displaystyle \sqrt{2 \;} \cdot \sqrt[\large 3 \,]{2^4 \;} \cdot \sqrt[\large 6 \,]{2^4 \;} = \;\)


b) \(\displaystyle \frac {\sqrt[\large 3 \,]{6 \;}} {\sqrt[\large 6 \,]{36 \;}} \cdot \sqrt[\large 4 \,]{6^3 \;} = \;\)


c) \(\displaystyle \frac {1} {10\,000} \cdot \sqrt[\large 4 \,]{5 \cdot \sqrt[\large 3 \,]{2^4 \cdot 5 \;}\;} = \;\)


d) \(\displaystyle \frac {\sqrt[\large 5 \,]{144 \;} \cdot \sqrt[\large 10 \,]{4^6 \;}} {\sqrt{27 \;}} \cdot \sqrt[\large 5 \,]{\sqrt{4 \;}\;} = \;\)Cvičení 2.32

Vypočítej:

a) \(\displaystyle \left[5 \cdot \left(5 \cdot 5^4 \right)^{3}\right]^{\Large \frac {3} {4}} = \;\)


b) \(\displaystyle 2^{\Large \frac {4} {3}} \cdot \left(\frac {1} {2} \right)^3 \cdot \left(2^{\Large \frac {3} {2}} \right)^4 = \;\)


c) \(\displaystyle \left(\frac {4} {27} \right)^{\Large \frac {1} {3}} \div \left(\frac {32} {81} \right)^{\Large \frac {1} {4}} = \;\)


d) \(\displaystyle \frac {3^{\Large \frac {5} {4}} \cdot 8^{\Large \frac {12}{9}} \cdot (0,5)^{\Large \frac {2} {3}}} {\left(\large \frac {5} {10} \right)^{\Large \frac {6} {18}} \cdot 3^{\Large \frac {1} {4}}} = \;\)


Cvičení 2.33 Zobrazit


Cvičení 2.34 Zobrazit