\begin{align} \end{align}


4. Lomené výrazy

Tato kapitola se dělí na čtyři dílčí celky. V prvním celku se dozvíme, co jsou to lomené výrazy, za jakých podmínek mají smysl a jak je lze krátit. Poté se zaměříme na další početní operace, konkrétně ve druhé podkapitole na součin a podíl lomených výrazů. Ve třetím celku se naučíme lomené výrazy rozšiřovat, následně sčítat a odčítat, ale také využít pro řešení slovních úloh. Poslední celek je věnován vyjádření neznámé ze vzorce. Tato dovednost nám bude užitečná nejen v matematice, ale i v dalších vědních disciplínách.

Nejdříve je vždy uveden učební text, ve kterém jsou pro lepší pochopení začleněny i vzorově vyřešené příklady.
Na učební text pak navazují interaktivní cvičení – v nich si můžeš rozmanitou formou učivo procvičit.

Členění této kapitoly: