\begin{align} \end{align}


Cvičení - Součin, podíl a mocniny lomených výrazů

Cvičení 4.9

Rozhodni, zda pro libovolné výrazy \(V_1\), \(V_2\), \(V_3\), \(V_4\), přičemž pro všechny hodnoty proměnných je \(V_1 \neq 0\), \(V_2 \neq 0\), \(V_3 \neq 0\), \(V_4 \neq 0\) a \(V_1 \neq V_2\), platí:

a) \(\displaystyle \frac {V_1} {V_3} \cdot \frac {V_2} {V_4} = \frac {V_1 \cdot V_4} {V_3 \cdot V_2}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
b) \(\displaystyle \frac {V_1} {V_3} \cdot \frac {V_2} {V_4} = \frac {V_1 \cdot V_2} {V_3 \cdot V_4}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
c) \(\displaystyle \frac {V_1} {V_2} \cdot V_3 = \frac {V_1 \cdot V_3} {V_2 \cdot V_3}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
d) \(\displaystyle \frac {1} {V_1} \cdot \frac {V_2} {V_3} = \frac {V_2} {V_1 \cdot V_3}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
e) \(\displaystyle \frac {V_1 \cdot V_2} {V_3 \cdot V_4} \cdot \frac {V_3} {V_2} = \frac {V_1} {V_4}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
f) \(\displaystyle \frac {V_1 - V_2} {V_3} \cdot \frac {V_3} {V_2 - V_1} = -\,1 \; \; \; \; \;\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)

Cvičení 4.10

Vypočítej:

a) \(\displaystyle \frac {4ab^2} {a + b} \cdot \frac {a^2 + 2ab + b^2} {8a^2b} = \;\)

b) \(\displaystyle \frac {5a^2 + 5a} {9 + 3a} \cdot \frac {a^2 - 9} {5a - 10} \cdot \frac {6a - 12} {2a^2 + 2a} = \;\)

c) \(\displaystyle \frac {2a^2 - 4ab + 2b^2} {(8a^2 - 8b^2)(a - b)} \cdot (4a + 4b) = \;\)

d) \(\displaystyle 7a \cdot \frac {16 - a^2} {21a^2 + 14a} \cdot \frac {9a + 6} {a - 4} = \;\)

Cvičení 4.11

Přiřaď:
\(\displaystyle \frac {V_2} {V_1}\) \(\displaystyle 1\) \(\displaystyle \frac {{V_1}^5} {{V_2}^5}\) \(\displaystyle \frac {V_1} {V_2}\) \(\displaystyle \frac {{V_2}^5} {{V_1}^5}\)
a) \(\displaystyle \left(\frac {V_1} {V_2}\right)^5 = \;\)
b) \(\displaystyle \left(\frac {V_1} {V_2}\right)^{-\,1} = \;\)
c) \(\displaystyle \left(\frac {V_1} {V_2}\right)^1 = \;\)
d) \(\displaystyle \left(\frac {V_1} {V_2}\right)^{-\,5} = \;\)
e) \(\displaystyle \left(\frac {V_1} {V_2}\right)^{-\,1} \cdot \frac {V_1} {V_2} = \;\)

Cvičení 4.12

Vypočítej:

a) \(\displaystyle \left(\frac {4p^2} {3q}\right)^3 \cdot \left(\frac {9q} {2p}\right)^2 = \;\)


b) \(\displaystyle \left(\frac {p^2q - q} {p + 1}\right)^4 \cdot \left(\frac {15} {5pq^2 - 5q^2}\right)^3 = \;\)


c) \(\displaystyle \left(\frac {2p + 3} {p - 5}\right)^{-2} \cdot \frac {4p^2 + 12p + 9} {25 - 5p} = \;\)


d) \(\displaystyle \frac {(p^3 + 27)^3} {(p - 3)^2} \cdot \left(p + 3\right)^{-3} = \;\)


Cvičení 4.13

Rozhodni, zda pro libovolné výrazy \(V_1\), \(V_2\), \(V_3\), \(V_4\), přičemž pro všechny hodnoty proměnných je \(V_2 \neq 0\), \(V_3 \neq 0\), \(V_4 \neq 0\) a \(V_1 \neq V_2\), platí:

a) \(\displaystyle \frac {V_1} {V_3} \div \frac {V_2} {V_4} = \frac {V_1 \cdot V_4} {V_3 \cdot V_2}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
b) \(\displaystyle \frac {V_1} {V_3} \div \frac {V_2} {V_4} = \frac {V_1} {V_3} \cdot \left(\frac {V_2} {V_ 4}\right)^{-1}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
c) \(\displaystyle \LARGE \frac {\Large \frac {V_1} {V_2}} {\normalsize \; \; V_3 \; \;} \normalsize = \frac {V_1} {V_2} \cdot \frac {1} {V_3}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
d) \(\displaystyle \frac {V_1} {V_2} \div V_ 3 = \frac {V_1 \cdot V_3} {V_2 \cdot V_3}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
e) \(\displaystyle V_1 \div \frac {V_2} {V_3} = \frac {V_1 \cdot V_3} {V_2}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
f) \(\displaystyle \frac {V_1 - V_ 2} {V_3} \div \frac {V_4} {V_1 - V_2} = \frac {V_4} {V_3} \; \; \; \; \;\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)
g) \(\displaystyle \LARGE \frac {\; \;\Large \frac {V_1} {V_3} \; \;} {\Large \frac {V_2} {V_4}} \normalsize = \frac {V_1} {V_3} \cdot \frac {V_2} {V_4}\) ano \(\,\) ne \(\; \; \; \;\)

Cvičení 4.14

Vypočítej:

a) \(\displaystyle \frac {49t^2 - 1} {14t^3 + 2t^2} \div \frac {1 - 7t} {14t^2} = \;\)

b) \(\displaystyle \frac {tu - 2t + 5u - 10} {2 - u} \div (t^2 + 10t + 25)^2 = \;\)

c) \(\displaystyle \LARGE \frac {\; \; \; \; \; \; \Large \frac {8t^3 \, - \, 125} {(t \, - \, 1)^3}\; \; \; \; \; \;} {\Large \frac {2t \, - \, 5} {t^3 \, - \, 3t^2 \, + \, 3t \, - \, 1}} \normalsize = \;\)


d) \(\displaystyle \LARGE \frac {\; \; \; \; \Large \frac {6t^2 \, + \, 6tu} {7u \, - \, 7u^2}\; \; \; \;} {\Large \frac {18u^2 \, + \, 18tu} {21t \, - \, 21tu}} \normalsize \cdot \left(\frac {t} {u}\right)^{-2} = \;\)


Cvičení 4.15 Zobrazit